Handy vocab for your trip to Amsterdam

Dutch flag by _Pixelmaniac Even though the Dutch can speak English quite well, it might be fun to improve your own Dutch language skills when you’re on holiday in Amsterdam. Check out our useful Dutch vocab that will help you out in restaurants, airports and when buying your coffee in the morning.

Everyday Dutch

Yes, please / No, thank you Ja, alstublieft / Nee, bedankt
Thank you Dank je/u wel
You‘re welcome Graag gedaan
Hello/Good morning/afternoon Hallo/Goedemorgen/Goedemiddag
Hello/Good evening Hallo /Goedenavond
Goodbye! Tot ziens !
Good night Goedenacht
How are you ? Hoe gaat het?
Very well, thanks Heel goed, dank je/ u
Excuse me Pardon
Do you speak English? Spreekt u Engels?
Can you help me? Kunt u mij helpen?
I don´t understand Ik begrijp het niet.
Can you please write it down? Kunt u het alstublieft opschrijven ?
Sorry Sorry
Where are the toilets? Waar is het toilet?
Where is____ Waar is ______?
… the hotel ? ... het hotel?
… the hospital ? ... het ziekenhuis?
... the beach … het strand?
…the airport ? ... de luchthaven?
… the bank ? ... de bank?
Could you take a picture of me/us, please? Kun u een foto van ons/mij nemen, alstublieft?
How much? Hoeveel?
Do you accept foreign [credit] cards? Accepteert u buitenlandse [credit] cards?

At the airport

arrivals aankomst
departures vertrek
baggage claim bagagehal
boarding pass instapkaart
hand luggage handbagage
check-in check-in
customs douane
duty-free belastingvrij
flight vlucht
terminal terminal
gate gate
shuttle shuttle/pendel
Where can I… Waar kan ik …
... get a taxi ? ... een taxi krijgen?
... get a bus to the centre ? ... een bus naar het centrum nemen?
... get the train ? ... de trein pakken?
...rent a car? ... een auto huren?
... book a hotel? ... een hotel boeken?
... change some dollars/pounds? … wat dollars/pounds wisselen?
Where is Schiphol Plaza? Waar is Schiphol Plaza ?

Transport

Where can I buy a temporary ov chipcard ? Waar kan ik een tijdelijke ov chipkaart kopen ?
Where can I charge my ov chipcard ?  Waar kan ik mijn ov chipkaart opladen ?
Where can I buy a train/bus/ tram ticket ? Waar kan ik een trein/bus/tramkaartje kopen ?
Where is the ticket machine? Waar is de kaartjesautomaat?
Where is the closest  tram stop ? Waar is de dichtstbijzijnde tramhalte?
Where is the bus stop? Waar is de bushalte?
A single/return ticket Een enkeltje/retourticket
The first/last/next train De eerste/laatste/volgende trein
Can you give me a timetable? Heb je een dienstregeling voor mij?
In what direction do I have to go? Welke richting moet ik op gaan?
How many stops are there? Hoeveel haltes zijn er?
At what time does this/that train arrive? Hoe laat komt deze/die trein aan?
Do I have to change trains? Moet ik overstappen op een andere trein?
How much does it cost? Wat kost het?
Is this the right platform for the train to Amsterdam? Is dit het juiste platform voor de trein naar Amsterdam?
Where do I get off?     Waar stap ik uit ?
the line de lijn
Where are we? Waar zijn we?
information informatie
Dutch Railways Nederlandse Spoorwegen (NS)
public transport openbaar vervoer
rush hour spitsuur

In a restaurant

What do you recommend? Wat kun je / kunt u aanbevelen?
Do you have a table for six? Heeft u een tafel voor zes?
I would like a table near to the window Ik wil graag een tafel dicht bij het raam
I have a table reserved in the name Johnson Ik heb een tafel gereserveerd op de naam Johnson
To start, I would like… Ik wil graag beginnen met …
For the main course, I would like... Voor het hoofdgerecht wil ik graag...
For dessert, I'll have… Voor het dessert wil ik graag …
To drink, I would like some... Om te drinken, zou ik graag een...
The dish of the day De dagschotel
That's not what I ordered Dat is niet wat ik had besteld
Waiter! Ober!
Could I have the bill, please ? Mag ik de rekening, alstublieft ?
Is service included? Is de fooi inbegrepen ?
I think there is a mistake in the bill Ik denk dat er een fout op de rekening staat

In the supermarket

I’m looking for Ik ben op zoek naar
Supermarket supermarkt
trolley/shopping cart winkelwagen
shopping basket winkelmandje
checkout kassa
aisle gangpad
dairy section zuivelafdeling
bakery bakkerij
canned/tinned food conserven / blikvoer
cereals ontbijtgranen
confectionary/sweets snoep / snoepgoed
vegetables groenten
meat and poultry vlees en gevogelte
fruits fruit/ vruchten
fish vis
deli delicatessewinkel
frozen food diepvriesproducten
beverages dranken
ready meals kant-en-klare maaltijden
household (cleaning) products huishoud(schoonmaak)producten
toiletries toiletartikelen
baby section baby-afdeling
pet food voedsel voor huisdieren
electrical goods elektronische producten
magazines tijdschriften