Handy vocab for your trip to Prague

Czech flag by gelle.dkHolidaying in a country where the locals don’t speak your language can be a little daunting, especially when you’re trying to get from A to B or need to communicate something important.

‘Czech’ out our list of useful vocab that will help you out in restaurants, airports and when buying your morning coffee!

Everyday Czech

Yes/no thank you Ano/Ne, děkuji
Hello Dobrý den! (formal), Ahoj! (informal)
You’re welcome Není zač
Good morning Dobrý ráno
Good afternoon Dobré odpoledne
Good evening Dobrý večer
How are you? Jak se máte?
I’m well, thank you Jsem dobře, děkuji
What time is it? Kolik je hodin?
Please Prosím
Thank you very much Děkuju mnohokrát
Excuse me Promiňte
Sorry Promiňte
I don’t speak Czech Nemluvím česky
Do you speak English? Nemluvíte anglicky?
I don’t understand Nerozumím
See you tomorrow Na shledanou zítra
See you next time Uvidíme příště
See you soon Brzy se uvidíme
Goodbye Na shledanou!
How much is it? Kolik to stojí?
I’m lost Ztratil jsem se
Could you please write it down? Můžete mi to napsat?
Would you take my /our picture, please? Mohl/a byste mi prosím vzít mou fotku?
Do you take foreign [credit] cards? Mohu platit cizí kreditní kartou?
Where are Kde je/jsou …
…the toilets? Toalety
…the hotel Hotel
…the hospital Nemocnice
…the airport Letiště
…the bank Banka

In the airport

Arrivals Přílety
Departures Odlety
Baggage claim Zavazadla nárok
Boarding pass Palubní vstupenka
Hand luggage Příruční zavazadlo
Customs Celní kontrola
Duty-free Duty-free
Flight Let
Terminal Terminál
Gate Brána
Shuttle Kyvadlová doprava
Where can I.. Kde mohu …?
... get a taxi? ... chytit taxík?
... get a bus to the centre? ... dostat autobusem do centra?
... get the train? ... chytit vlak?
... hire a car? ... Půjčit auto?
... book a hotel? ... Rezervovat hotel?
... change some dollars/ pounds? ... vyměnit dolary / liber?

Transportation

Where's the ticket office? Kde je pokladna?
Where is the closest train station? Kde je nejbližší nádraží?
Where is the bus stop? Kde je autobusová zastávka?
A single/return ticket jednoducha/ zpáteční jízdenka
The first/last/next train První / poslední / další vlak
Can you give me a timetable? Můžeš mi dát jízdní řád?
In what direction do I have to go? Jakým směrem bych měl/a jít?
How many stops are there? Kolik zastávek?
What time does this/that train arrive? jak dlouho to / to ma vlak dorazí?
Do I have to change train? Musím přestupovat?
How much does it cost? Kolik to stojí?
Is this the right platform for the Vienna train? Je to správné nástupiště na vlak vídeňském?
Where do I get… Kde najdu?
The line linka
Where are we? Kde to jsme?
Information    Informace
Czech Railways České dráhy
Public transport     hromadná doprava
Rush hour Dopravní špička

In a restaurant

What do you recommend? Co doporučujete?
Do you have a table for six? Máte stůl pro šest?
I would like a table near to the window Chtěl/a bych stůl v blízkosti okna
I have a table reserved under the name Johnson Mám výhradu a název Johnson
To start, I would like… Jako předkrm, rád/a bych ...
For the main course, I would like... Jako hlavní chod, rád/a bych ...
For dessert, I'll have… Jako dezert si dám ...
To drink, I would like some... Jako nápoj, rád/a bych…
The dish of the day Dle denní nabídky
That's not what I ordered To není to, co jsem si objednal/a
Waiter!     Prosím vás …!
Could I have the bill, please? účet, prosím
Is service included? Je servis v ceně?
I think there is a mistake in the bill Myslím, že je chyba

In the supermarket

I’m looking for Hledám …
Supermarket    potraviny
Trolley/shopping cart nákupní vozík
Shopping basket nákupní košík
Checkout pokladna
Dairy section mléčný výrobeky
Bakery pekárna
Canned/tinned food konzervy
Cereals cereál
Confectionary/sweets cukroví
Vegetables   zelenina
Meat and poultry maso a drůbež
Fruits ovoce
Fish ryby
Deli lahůdky
Frozen food mražené potraviny
Beverages napoje
Ready meals hotová jídla
Household (cleaning) products čisticí potřeby
Toiletries Toaletní potřeby
Baby section dětská část
Pet food krmivo pro domácí zvířata
Electrical goods Elektrické zboží
Magazines časopisy